טבלאות ב-SQL

מה זה בסיס נתונים?
בסיס נתונים זה אוסף של הטבלאות, לדוגמה בואו ניצור טבלה בבסיס נתונים חדש שלנו.

הוספת טבלה חדשה

יצירת טבלה חדשה בבסיס נתונים newDB

CREATE TABLE newDB.dbo.Persons 
(
PersonID int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)  
);

כאשר:

newDB.dbo.Persons זאת הפניה איפה אנחנו רוצים ליצור טבלה:
זאת אומרת – אנחנו רוצים ליצור טבלה חדשה בבסיס נתונים newDB בשם Persons
ו-dbo זאת schema – (קידומת לפני הטבלה כגון dbo.Persons).
* קידומת dbo זה ערך ברירת מחדל וזה קשור להרשאות שיש למשתמש בעבודה עם בסיס נתונים…
פשוט יש להשאיר את קידומת dbo כמו שזה!

בנוסף בטבלה שלנו יהיו 5 עמודות:
1) עמודה PersonID  מסוג int(מספרים שלמים) – בעמודה הזאת נשמור ID של אנשים.

2) LastName מסוג varchar – בעמודה הזאת נשמור שם משפחה של אנשים.

3) FirstName מסוג varchar – בעמודה הזאת נשמור שם פרטי של אנשים.

4) Address מסוג varchar – בעמודה הזאת נשמור כתובת של אנשים.

5) City מסוג varchar – בעמודה הזאת נשמור עיר של אנשים.

 

ניתן לראות את הטבלה Persons עם קידומת dbo בבסיס נתונים newDB לאחר REFRESH:

הוספת נתונים לטבלה – INSERT

נבחר בסיס נתונים שלנו newDB ונבחר New Query תוך לחיצה ימנית בעכבר

לכל עמודה בטבלה יש הגדרה מה הסוג של נתונים שאפשר להכניס, לדוגמה

INSERT INTO Persons 
(
PersonID,
LastName,
FirstName, 
Address, 
City
) 
VALUES 
(
'23',
'Israeli',
'Shalom', 
'Israel 22',
'Jerusalem'
);

INSERT INTO – להוסיף לטבלה..
PersonID = 23
LastName = Israeli
FirstName = Israeli
Address = Israel 22
City = Jerusalem

כנ"ל בואו נוסיף עוד נתונים לטבלה Persons

INSERT INTO Persons 
(
PersonID,
LastName,
FirstName, 
Address, 
City
) 
VALUES 
(
'24',
'Israeli',
'Shalom', 
'Israel 24',
'Tel Aviv'
);

הצגת נתונים מטבלה – SELECT

עכשיו זה הזמן להציג את הנתונים אשר הוספנו:

SELECT 
PersonID,
LastName,
FirstName,
Address,
City 
FROM Persons;

בעזרת SELECT – בחירה ניתן לבחור עמודות אשר רוצים להציג:

אפשר להציג רק עמודה אחת, לדוגמה FirstName

SELECT 
FirstName
FROM Persons;

SQL ALTER TABLE

הוספה/מחיקה/עריכה העמודות בטבלה קיימת.

דוגמה להוספת עמודה DateOfBirth מסוג date לטבלה Customers:

ALTER TABLE Persons
ADD DateOfBirth date;

שינוי סוג – type של עמודה בטבלה:
בדוגמה הזאת העמודה DateOfBirth תהיה מהסוג varchar במקום Date

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN DateOfBirth varchar(255);

מחיקת עמודה בטבלה:
בדוגמה הזאת העמודה DateOfBirth תמחק מטבלת Employees

ALTER TABLE Persons
DROP COLUMN DateOfBirth;

דילוג לתוכן