דיאגרמת מצבים

State transition testing – Functional Testing

בדיקות מסוג קופסת שחורה שבה יש תלות מצב אחת בשני.

דוגמה:

דיאגרמת מצבים עוזרת לבנות סטי של מקרי בדיקה (test suites) כאשר יש מספר אופציות ( יש תלות תנאי הבא בתנאי שקודם לו) בתהליך של פעולה (הוצאת כסף ב-ATM).

הערה: לעומת טבלת מצבים ששם יש מספר תנאים (כל תנאי יכול להיות נכון או לא נכון והם לא תלויים אחד בשני) ,בדיאגרמת מצבים יש תלות בתנאי הבא או שקודם לו.