דיאגרמת מצבים

State transition testing – Functional Testing

בדיקות מסוג קופסת שחורה שבה יש תלות מצב אחת בשני.

דוגמה:

דיאגרמת מצבים עוזרת לבנות סטי של מקרי בדיקה (test suites) כאשר יש מספר אופציות בדרך למטרה. זאת אומרת שיש תלות תנאי הבא בתנאי שקודם לו  בתהליך של פעולה, לדוגמה הוצאת כסף ב-ATM.

הערה: לעומת טבלת מצבים ששם יש מספר תנאים (כל תנאי יכול להיות נכון או לא נכון והם לא תלויים אחד בשני) ,בדיאגרמת מצבים יש תלות בתנאי הבא או שקודם לו.

.

דילוג לתוכן