בדיקות רגרסיה ובדיקות חוזרות

Regression testing
בדיקות רגרסיה

מטרה של בדיקות רגרסיה זה לבדוק שלא נוצרו באגים חדשים במערכת לאחר שינוים/תיקונים.

למעשה כאשר באג תוקן אז עושים בדיקות חוזרות עבור פונקציונליות שתוקנה ולאחר אם הכל תקין – אז בודקים שאין השפעה שלילית על כל המערכת שזה בדיקות רגרסיה.

Re-Testing
בדיקות חוזרות

בדיקה שהבאג אכן תוקן – בדיקות מקיפות עבור פונקציונליות שתוקנה.

בדיקות חוזרות עושים בדרך כלל לאחר בדיקות שפיות (בדיקות שהבאג אכן תוקן בצורה מהירה).

דילוג לתוכן