דיווח באגים – Jira

טוב, נניח שמצאתם BUG ועכשיו זה הזמן לדווח עליו במסמך- Bug report או עדיף להשתמש לצורך זה ב-BUG TRACKING SYSTEM לדוגמה JIRA.

Jira מאפשרת לנו לדווח על הבאגים, ליצור משימות ו-user stories. בנוסף יש אפשרות להעריץ SPRINTS תוך שימוש בגישת AGILE SCRUM.

Bug life cycle

אנשי QA מעברים BUG למפתחים ל-(BACKLOG) לצורך החלטה של הסטטוס עבור באג הזה.

  • BUG יקבל סטטוס Rejected: באג לא ניתן לשחזור.
  • BUG יקבל סטטוס Duplicate: באג כבר קיים.
  • BUG יקבל סטטוס Deferred, Postponed: באג אכן קיים אבל אין צורך לתקן אותו עכשיו.
  • BUG יקבל סטטוס OPEN: באג אכן קיים וצריך לתקן אותו.
  • נניח במהלך בדיקות חוזרות לבאג עם סטטוס (תוקן-FIXED), הבאג עדיין לא תוקן!
    במקרה הזה באג מקבל סטטוס– REOPEN.
  • כאשר באג תוקן – FIXED
  • BUG יקבל סטטוס DONE: באג תוקן ויש צורך בבדיקה של אנשי QA

דוגמה ליצירת פרויקט ב-Jira

באו ניצור Scrum פרויקט.

יש לעבור בקישור https://www.atlassian.com/software/jira

לאחר הרשמה קצרה יפתח חלון הבא:

יש לבחור שם האתר, למעשה זה יהיה קישור לפרויקט JIRA שלכם בענן.
לדוגמה אם נבחר qablog אז קישור לכלי Jira שלנו יהיה:
qablogi.atlassian.com

לאחר מכן יש לדלג על כל מיני הצעות של Atlassian עד שיהיה חלון הבא:

ואז יש לבחור את Scrum

נבחר שם לפרויקט ומזהה לפרויקט.

לדוגמה:

שם: Test Name ומזהה: TN2

יש ליצור ספרינט חדש(נקרא לספרינט: TN2 Sprint 1).
לצורך זה – יש להיכנס ל-Backlog וללחוץ על הכפתור Create New Sprint

 

 

 

הוספת באג חדש ל-Jira

לדוגמה ניתן להוסיף באג חדש ל-BACKLOG.

Test Lead/Team Lead, בוחר מ-BACKLOG באגים פתוחים (שיש להם סטטוס OPEN) ומעביר אותם ל-Active Sprint. לעמודה "To Do".

לאחר תיקון הבאג, באג עובר לעמודה – DONE. בודקי תוכנה לוקחים את הבאג אשר נמצא בעמודה QA ועושים בדיקות חוזרות.

בקרוב אני מתכוון לעשות מצגת וידאו על כלי Jira, אבל העיקר שתכירו פחות או יותר את הכלי הזה.