דיווח באגים – Jira

טוב, נניח שמצאתם BUG ועכשיו זה הזמן לדווח עליו במסמך- Bug report או עדיף להשתמש לצורך זה ב-BUG TRACKING SYSTEM לדוגמה JIRA.

Jira מאפשרת לנו לדווח על הבאגים, ליצור משימות ו-user stories. בנוסף יש אפשרות להעריץ SPRINTS תוך שימוש בגישת AGILE SCRUM.

Bug life cycle

אנשי QA מעברים BUG למפתחים ל-(BACKLOG) לצורך החלטה של הסטטוס עבור באג הזה.

  • BUG יקבל סטטוס Rejected: באג לא ניתן לשחזור.
  • BUG יקבל סטטוס Duplicate: באג כבר קיים.
  • BUG יקבל סטטוס Deferred, Postponed: באג אכן קיים אבל אין צורך לתקן אותו עכשיו.
  • BUG יקבל סטטוס OPEN: באג אכן קיים וצריך לתקן אותו.
  • נניח במהלך בדיקות חוזרות לבאג עם סטטוס (תוקן-FIXED), הבאג עדיין לא תוקן!
    במקרה הזה באג מקבל סטטוס– REOPEN.
  • כאשר באג תוקן – FIXED
  • BUG יקבל סטטוס DONE: באג תוקן ויש צורך בבדיקה של אנשי QA

דוגמה ליצירת פרויקט ב-Jira

באו ניצור Scrum פרויקט.

יש לעבור בקישור https://www.atlassian.com/software/jira

לאחר הרשמה קצרה יפתח חלון הבא:

יש לבחור שם האתר, למעשה זה יהיה קישור לפרויקט JIRA שלכם בענן.
לדוגמה אם נבחר qablog אז קישור לכלי Jira שלנו יהיה:
qablogi.atlassian.com

לאחר מכן יש לדלג על כל מיני הצעות של Atlassian עד שיהיה חלון הבא:

ואז יש לבחור את Scrum

נבחר שם לפרויקט ומזהה לפרויקט.

לדוגמה:

שם: Test Name ומזהה: TN2

יש ליצור ספרינט חדש(נקרא לספרינט: TN2 Sprint 1).
לצורך זה – יש להיכנס ל-Backlog וללחוץ על הכפתור Create New Sprint

 

 

 

הוספת באג חדש ל-Jira

לדוגמה ניתן להוסיף באג חדש ל-BACKLOG.

Test Lead/Team Lead, בוחר מ-BACKLOG באגים פתוחים (שיש להם סטטוס OPEN) ומעביר אותם ל-Active Sprint. לעמודה "To Do".

לאחר תיקון הבאג, באג עובר לעמודה – DONE. בודקי תוכנה לוקחים את הבאג אשר נמצא בעמודה QA ועושים בדיקות חוזרות.

בקרוב אני מתכוון לעשות מצגת וידאו על כלי Jira, אבל העיקר שתכירו פחות או יותר את הכלי הזה.

דילוג לתוכן