מחזור פיתוח תוכנה – אפיון

שלב שני במחזור פיתוח תוכנה זה אפיון, בשלב הזה מפתחים, מנהל המוצר ובודקים נפגשים לצורך יצירת מסמכים SDD ו-STD.

מפתחים בונים מסמך שמאפיין טכני את כל מאפיינים של הדרישות אשר במסמך SRS כך שבשלב המימוש לפי מסמך SDD יכלו לפתח את כל הדרישות.

מסמך SDD מתחלק ל-HLD ו-LLD 

  • High Level Design – HLD :תיאור טכני של כל המערכת.
  • Low Level Design  – LLD: תיאור טכני של כל מודול/קומפוננט במערכת.

SDLC:

Requirements & Analysis (SRS doc) => Design (SDD) => Coding=> Test => Deployment & Maintenance

STLC:

Requirements & Analysis(STP doc) => Design (STD) => Unit Test by Developers=> Test => Deployment & Maintenance

Software Test Description – STD
מסמך בדיקות אשר מכיל מקרי בדיקה

בשלב הזה, נוצר מסמך בדיקות STD כאשר בודקים (testers) בונים תרחישי בדיקה (Scenarios) לפי מטריצת דרישות RTM.

דילוג לתוכן