בדיקות לא פונקציונליות

בדיקות שלא קשורות לפונקציונליות של רכיב או המערכת אלה מטרה שלהן לבדוק את שימושיות, יעילות, ניידות..

Performance testing

בדיקות הביצועים על מנת לברר עד כמה מהירות פעולה של המערכת מתאמת את הדרישות הלקוח.

Load testing

בדיקת התנהגות מערכת תוך עומסים מוגדרים (עומסים נורמליים שמתוארים בדרישות  ) על מנת לברר שמערכת מתפקדת כנדרש בדרישות מבחינת הזמן.

לדוגמה: בדיקת כאשר יהיו מספר מסוים של משתמשים זמן תגובה ב יהיה כפי שמתואר בדרישות.

Stress testing

בדיקת מערכת במצבים "מעל מצבים נורמליים" כלומר מעל נקודות הקיצון שבהם מערכת מתפקדת בצורה תקינה– בודקים כמה מערכת יציבה.

לדוגמה:

אם עושים לולאה אין סופית וכל זיכרון של המחשב הולך על זה – אז אם זה יגרום לזה שהמחשב לא יתפקד או מחשב יעבוד בכל זאת – כלומר לא יהיו נפילות.

עוד דוגמה:

בדיקת התמודדות שרת עם יכולות לעמוד בעומסים קיצונים.

Volume testing

מטרת בדיקת נפחים לבדוק שמערכת מתפקדת כפי הנדרש בנפחים מוגדרים (כמות המידע גדולים).

לדוגמה: בדיקת שאתר מתפקד כמו שצריך עם כמות משתמשים גדולה מאוד.