טבלאות החלטה

Decision table testing – Functional testing

טכניקת קופסה שחורה – בדיקות טבלאות החלטה: מקרי הבדיקה מעוצבים תוך שימוש בצירופי הקלט המוצגים בטבלת החלטה.

לדוגמה:

בדוגמה הזו אנחנו בונים מקרי הבדיקה (test cases) ובכך בודקים לפי תוצאה הצפויה (אם הכל מתקיים).

כאשר מספר אפשרויות (מספר עמודות RULES ניתן לחשב לפי נוסחה:

2^n where n is inputs (New Customer, VISA CARD, Coupon => 3 inputs)
In our example: 2^3=8 rules

לסיכום:
טוב להשתמש בטבלת החלטות כאשר צריכים לבנות מקרי בדיקה עבור וריאציות שונות של תנאים ולכל תנאי יש רק שתי אופציות TRUE או FALSE.

דילוג לתוכן