מסמך בדיקות STD

STD – Software Test Description

במסמך STD יש אוסף מקרי בדיקה – TEST SUITE. כלומר במסמך הזה יש חילוק לפי נושאים, כאשר תחת כל נושא יש אוסף מקרי בדיקה ( Test Scenario  ) ובכל מקרה בדיקה יש צעדים עם תוצאה צפויה ותוצאה בפועל עם ציון הצלחה של כל צעד.

אני ממליץ על הכלי לכתיבת מקרי בדיקות TestRail.

בתמונה למטה יש חילוק מקרי בדיקה לפי נושאים, כך שתחת כל נושא יהיה אוסף של מקרי בדיקה.

מה יש במקרה בדיקה – TEST CASE ?

  1. Pre-conditions זה נתונים לפני הרצת שלבים של מקרה בדיקה, את הנתונים ניתן לקבל תוך שימוש בטכניקות שונות של בדיקות תוכנה (כאן באתר ראה תפריט עם תיאור טכניקות שונות מעולם QA ).
  2. תיאור של הצעד – מה יש לעשות לבודק תוכנה.
  3. תוצאת הצעד – PASS,FAILED ורישום תוצאה בפועל תוך השוואה לתוצאה הצפויה. במידה ותוצאה צפויה לא מתאמת את התוצאה בפועל אז יש לדווח על ה-BUG תוך התחשבות ברמת סיכון של ה-BUG (קריטי , חשוב, רגיל…).לצורך דיווח באגים, עדיף להשתמש ב-JIRA.

דוגמה למקרה בדיקה:

עוד דוגמה למקרה בדיקה:

בדיקת כניסת משתמש – positive testing, כאשר בצעד #2 יש באג – bug:

דוגמה למסמך STD:

1) Introduction
 1.1 Document overview
This document is the software test description it contains the description of tests list in software test plan ref. STP#13. The tests will  be executed during
Validation testing:
Integration testing
System testing

2) Tests basic preparations
This section contains basic tasks and recommendations before executing tests, the other INPUT DATA and preparations will be added with the depending by test case.

2.1 Hardware basic preparation

Describe platform configuration operations, like specific hardware to be used, physical network configuration.

  • Web server (minimal)
  • 1,75 GB RAM
  • PHP > 5

2.2 Software basic preparation data

Describe software set-up and configuration operations, like simulators or software test tool to be used or the data.

2.2.1 JewNetwork user data:
Email: [email protected];
Password: sfdf4Kd2dnen1de9J
URL: Beta.JewNetwork.com

3) Test scenarios

3.1) Signup – Test Scenario
3.1.1) Negative test case – SPAM CHECK during registration.
3.1.2) Positive test case – SPAM CHECK during registration.
3.1.3) Positive test case – email confirmation.

3.2) Sign-in -Test Scenario
3.2.1) Positive test case – Login
3.2.1) Positive test case – Password recovery
3.2.3) Negative test case – Password recovery

3.3) Guest a non login visitors -Test Scenario
3.3.1) Positive test case – Read posts

…..

3.4) SEO -Test Scenario
3.5.1) Check meta tags
3.5.2) Keyword match for the articles.

דילוג לתוכן