מסמך בדיקות STD

STD – Software Test Description

במסמך STD יש אוסף מקרי בדיקה – TEST SUITE. כלומר במסמך הזה יש חילוק לפי נושאים, כאשר תחת כל נושא יש אוסף מקרי בדיקה ( Test Scenario  ) ובכל מקרה בדיקה יש צעדים עם תוצאה צפויה ותוצאה בפועל עם ציון של כל צעד.

אני ממליץ על הכלי לכתיבת מקרי בדיקות TestRail.

בתמונה למטה יש חילוק מקרי בדיקה לפי נושאים, כך שתחת כל נושא יהיה אוסף של מקרי בדיקה.

מה יש במקרה בדיקה – TEST CASE ?

  1. Pre-conditions זה נתונים לפני הרצת שלבים של מקרה בדיקה, את הנתונים ניתן לקבל תוך שימוש בטכניקות שונות של בדיקות תוכנה (כאן באתר ראה תפריט עם תיאור טכניקות שונות מעולם QA ).
  2. תיאור של הצעד – מה יש לעשות לבודק תוכנה.
  3. תוצאת הצעד – PASS,FAILED ורישום תוצאה בפועל תוך השוואה לתוצאה הצפויה. במידה ותוצאה צפויה לא מתאמת את התוצאה בפועל אז יש לדווח על ה-BUG תוך התחשבות ברמת סיכון של ה-BUG (קריטי , חשוב, רגיל…).לצורך דיווח באגים, עדיף להשתמש ב-JIRA.

דוגמה למקרה בדיקה:

עוד דוגמה למקרה בדיקה:

בדיקת כניסת משתמש – positive testing, כשאר בצעד #2 יש באג – bug:

דוגמה למסמך STD:

1) Introduction
 1.1 Document overview
This document is the software test description it contains the description of tests list in software test plan ref. STP#13. The tests will  be executed during
Validation testing:
Integration testing
System testing

2) Tests basic preparations
This section contains basic tasks and recommendations before executing tests, the other INPUT DATA and preparations will be added with the depending by test case.

2.1 Hardware basic preparation

Describe platform configuration operations, like specific hardware to be used, physical network configuration.

  • Web server (minimal)
  • 1,75 GB RAM
  • PHP > 5

2.2 Software basic preparation data

Describe software set-up and configuration operations, like simulators or software test tool to be used or the data.

2.2.1 JewNetwork user data:
Email: tester@qablog.co.il;
Password: sfdf4Kd2dnen1de9J
URL: Beta.JewNetwork.com

3) Tests descriptions

3.1 Tree Testing from STP plan: