המשך עבודה עם טבלאות

UNIQUE Constraint

נבחר בסיס נתונים שלנו newDB ונעשה לחיצה ימנית בעכבר תוך בחירה New Query

וניצור שוב את הטבלה:

CREATE TABLE Persons 
(
PersonID int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)  
);

כידוע זאת הדרך להוספת נתונים לטבלה:

INSERT INTO Persons 
(
PersonID,
LastName,
FirstName, 
Address, 
City
) 
VALUES 
(
'23',
'Israeli',
'Shalom', 
'Israel 22',
'Jerusalem'
);

נריץ שוב את הפקודה עם אותו PersonID=23 וערך ריק עבור FirstName

INSERT INTO Persons ( PersonID, LastName, FirstName, Address, City ) VALUES ( '23', 'Israeli', '', 'Israel 22', 'Jerusalem' );

ואז נקבל:

אבל נניח שיש לנו הרבה אנשים וחשוב שלכל אחד יהיה PersonID ייחודי, לצורך הזה יש ליצור טבלה תוך שימוש בפקודה UNIQUE.

יש למחוק טבלה קודמת

DROP TABLE Persons;

וליצור טבלה חדשה

CREATE TABLE Persons 
( 
PersonID int UNIQUE, 
LastName varchar(255), 
FirstName varchar(255), 
Address varchar(255), 
City varchar(255)  
);

נריץ Execute

נכניס נתונים בפעם ראשונה לטבלה

INSERT INTO Persons 
(
PersonID,
LastName,
FirstName, 
Address, 
City
) 
VALUES 
(
'23',
'Israeli',
'Shalom', 
'Israel 22',
'Jerusalem'
);

נריץ שוב את הפקודה עם אותו PersonID=23 וערך ריק עבור FirstName

INSERT INTO Persons ( PersonID, LastName, FirstName, Address, City ) VALUES ( '23', 'Israeli', '', 'Israel 22', 'Jerusalem' );

ואז נקבל שאסור שיהיה אותו PersonID:

 

דרך אגב, תמיד ניתן לשנות את עמודה שבטלה לסטטוס "הכנסת ערכים אף ורק שונים זה מזה"

לדוגמה עיר מגורים חייבת להיות שונה מבן אדם לאדם.

ALTER TABLE Persons 
ADD UNIQUE (City);

דילוג לתוכן