שילוב של CSS ו-JS

הערות ל-CSS ו-JS כותבים כך /* COMMENT */

הערות ל-HTML כותבים כך <!– Write your comments here –>

קודם כל בואו נראה את הקובץ mystyle.css

יש לנו צבע רקע שחור לכל HTML עמוד.

בנוסך:

 • הגדרנו צבע טקסט לאלמנט-testID כצהוב.
 • צבע טקסט לאלמנט-testID2 כלבן.
 • רוחב של myDiv שווה ל-25% מרוחב העמוד HTML ועם קן צהוב מסביב.
  בנוסף הגדרנו צבע רקע פנימי ל-myDiv – ירוק.
 • באדום הגדרנו צבע של הטקסט בתג p בתוך ה-myDiv.
/* Black background */
body {
background-color: black;
}

/* yellow color for the selector #testID */
#testID {
color:yellow;
}

/* WHITE color for the CLASS .testID2 */
.testID2 {
color:white;
}

/* DIV */
.myDiv {
 width:25%; 

 /* outset yellow-line 5px*/
 border: 5px outset yellow;
 background-color: green;
 text-align: center;
}

/* tag p inside div will be red*/
.myDiv p {
 color:red;
}

בקובץ HTML הגדרנו תג p:
פעם כ-id selector שזה <p id="testID">Test 1 </p>
ופעם כ-CLASS NAME שזה <p class="testID2">Test 2 </p>

בנוסף הגדרנו DIV כ-CLASS NAME שזה <div class="myDiv">

ובתוך ה-DIV הגרנו כותרת <h2> וגם טקסט עם תג <p>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="C:\HTML-CSS-JS/mystyle.css">
<title>Java Script</title>
</head>
<body>
 <!-- Write your comments here -->

 <!-- Color defended by ID SELECTOR -->
 <p id="testID">Test 1 </p>

 <!-- Color defended by CLASS NAME -->
 <p class="testID2">Test 2 </p>

 <div class="myDiv">
  <h2>TITLE</h2>
  <p>Just text in DIV...</p>
 </div>

</body>
</html>

שינוי HTML Elements בעזרת JavaScript

בדוגמה קודמת נוסיף כפתור כך שבלחיצה על הכפתור
תרוץ פוטנציה ()changeColor אשר נמצת בקובץ MyJavaScript.js

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="C:\HTML-CSS-JS/mystyle.css">
 <script type="text/javascript" src="MyJavaScript.js"></script>
<title>Java Script</title>
</head>
<body>
 <!-- Write your comments here -->

 <!-- Color defended by ID SELECTOR -->
 <p id="testID">Test 1 </p>

 <!-- Color defended by CLASS NAME -->
 <p class="testID2">Test 2 </p>

 <div class="myDiv">
  <h2>TITLE</h2>
  <p>Just text in DIV...</p>
 </div>

 </br>
<button type="button" onclick="changeColor()"> Change color!</button>

</body>
</html>

תג <br/> מסמל ירידת שורה, כך שהטקסט הבא יתחיל בשורה הבאה.

נגדיר פוטנציה ()changeColor בקובץ JS
ואז נשנה את הצבעים:

 • דרך getElementById נשנה Test1 מצהוב לאדום
 • דרך getElementsByClassName נשנה Test2 מלבן לכחול.
  חשוב לציין שמכיוון שgetElementsByClassName מחזיר מערכך של כל אלמנטים
  לפי תג testID2 ואנחנו צריך רק את הראשון, לכן בחרנו [document.getElementsByClassName('testID2')[0
 • כנ"ל יהיה שינוי הצבע של רקע עבור myDiv לכחול.
function changeColor () {
document.getElementById('testID').style.color = 'red';
document.getElementsByClassName('testID2')[0].style.color = 'blue';
document.getElementsByClassName('myDiv')[0].style.backgroundColor = "blue";
}

תוצאה:

לפני לחיצת כפתור כפתור:

לאחר לחיצת כפתור כפתור:

כל כבוד לכם!!!

בזה נגמר הקורס מבוא לשפת JavaScript ו-HTML, אני מקווה שהקורס הזה נתן לכם רקע התחלתי בJS, HTML.

דילוג לתוכן